Sivut

Olen kiitollinen jos viitsit kommentoida kirjoituksia. Ja vaikka "suositut tekstit" tuossa sivupalkissa vieressä onkin ihan hyvä juttu, haluaisin kuitenkin huomauttaa, että tästä blogista löytyy paljon muutakin mielenkiintoista kuin se mikä on "suosittua". Katso vaikkapa asiasanahakemisto vähän alempaa, otsikolla "Tässä blogissa mm."! Vaikka annan mieluummin muiden äänen kuulua tässä blogissa, olen ottanut tavakseni myös kommentoida muutamalla rivillä julkaisemiani käännöksiä - mikä yleensä erottuu värillisenä tekstinä ennen tai jälkeen varsinaisen kirjoituksen. Eräs lukija kutsui tämän blogin sisältöä "hengelliseksi sekamelskaksi" - ja hän on oikeassa! Ei ole mitään yhtä tiettyä teemaa - ainoa punainen lanka on se, että kirjoitukset liittyvät laveasti henkisyyteen, ja nykyään niissä on usein jokin kriittinen näkökulma. Jos mietit mihin minä sitten uskon, niin omasta henkisestä tiestäni voit lukea lyhyesti toisessa blogissani, Resurget Sol Fugiens: Minun tieni.
"Mystiikka on myös gnosiksen siemen, joka on esoteerista teologiaa, aivan kuten magia on esoteerista taidetta ja okkultismi tai hermetismi on esoteerista filosofiaa...Koko ihminen on yhdellä ja samalla kertaa mystikko, gnostikko, maagikko ja filosofi; s.o. hän on uskonnollinen, kontemplatiivinen, taiteellinen ja intelligentti. Jokainen uskoo johonkin, ymmärtää jotain, kykenee johonkin ja ajattelee jotakin."
- Valentin Tomberg

21.11.12

Abdu'l-Bahá: Leivän ja viinin symboliikka


Kysymys: Kristus sanoi, "Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti." Mikä on tämän lauseen merkitys?

Vastaus: Tämä leipä merkitsee taivaallista ruokaa ja jumalallisia täydellisyyksiä. Joten, "se joka syö tätä leipää" tarkoittaa, että kuka tahansa joka hankkii taivaallisia lahjoja, saa jumalallista valoa eli ottaa osaa Kristuksen täydellisyyksiin, herruuden loistoon ja iankaikkisiin lahjoihin. Sillä kaikki ruumiin jäsenet saavat elintärkeät aineet verenkierrosta.

Johanneksen evankeliumin kuudennen luvun jakeessa 26 on kirjoitettu: "ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi."

On selvää, että leipä josta opetuslapset söivät ja tulivat kylläisiksi, oli taivaallista lahjaa; sillä saman luvun jakeessa 33 sanotaan: "Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän." On selvää, että Kristuksen ruumis ei laskeutunut taivaasta, vaan tuli Marian kohdusta, ja se joka laskeutui Jumalan taivaasta, oli Kristuksen henki. Juutalaisten luullessa Kristuksen puhuvan ruumiistaan, he vastustivat, sillä saman luvun 42. jakeessa sanotaan: "Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika? Me tiedämme hänen isänsä ja äitinsä. Kuinka hän voi sanoa tulleensa alas taivaasta?"

Pohdi kuinka selvää on, että mitä Jeesus tarkoitti taivaallisella leivällä, oli hänen henkensä, hänen lahjansa, hänen täydellisyytensä ja hänen opetuksensa; sillä 63. jakeessa sanotaan: "Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä."

Sen tähden on selvää, että Kristuksen henki on taivaallinen armo, joka laskeutuu taivaasta; kuka tahansa saa valoa tuosta hengestä yltäkylläisesti - toisin sanoen, taivaallisia opetuksia - löytää iankaikkisen elämän. Siitä syystä sanotaan 35. jakeessa: Jeesus sanoi: "Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan." Huomaa että "hänen luokseen tulemista" hän ilmaisee syömisenä, ja "häneen uskomista" juomisena. Silloin on selvää ja toteen näytettyä, että taivaallista ruokaa ovat jumalalliset lahjat, henkinen loisto, taivaalliset opetukset, Kristuksen universaali merkitys. Syöminen on hänen lähelleen vetäytymistä, ja juominen on häneen uskomista. Sillä Kristuksella oli elementaaliruumis ja taivaallinen muoto. Elementaaliruumis ristiinnaulittiin, mutta taivaallinen muoto on elävä ja iankaikkinen, ja iankaikkisen elämän lähde; ensimmäinen oli inhimillinen luonto ja toinen on jumalallinen luonto. Jotkut opettavat että Eukaristia on Kristuksen todellisuutta, ja että Jumaluus ja Pyhä Henki laskeutuvat siihen ja ovat siinä. Nyt kun Eukaristia kerran nautitaan, muutaman hetken päästä se on yksinkertaisesti hajonnut ja kokonaan muuntunut. Kuinka sen tähden sellaista ajatusta voi ymmärtää? Jumala paratkoon! Totisesti se on täydellistä fantasiaa.

Johtopäätöksenä: Kristuksen ilmentymisen kautta jumalalliset opetukset, jotka ovat iankaikkisia lahjoja, levitettiin laajalle, opastuksen valo loisti ja elämän henki annettiin ihmiselle. Kuka tahansa löysi opastusta, tuli eläväksi; kuka tahansa pysyi eksyksissä, häneen tarttui pysyvä kuolema. Tämä leipä joka tuli alas taivaasta, oli Kristuksen jumalallinen ruumis, hänen henkiset elementtinsä, jotka opetuslapset söivät ja joiden avulla he saavuttivat iankaikkisen elämän.

Opetuslapset olivat vastaanottaneet monia aterioita Kristuksen kädestä; miksi viimeinen ehtoollinen erotettiin muista? On selvää, että taivaallinen leipä ei merkinnyt tätä aineellista leipää, vaan pikemminkin Kristuksen henkisen ruumiin jumalallista ravintoa, jumalallista armoa ja taivaallisia täydellisyyksiä, joista hänen opetuslapsensa tulivat osallisiksi, ja joilla heidät täytettiin.

Samalla tavalla pohdi että kun Kristus siunasi leivän ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, "tämä on minun ruumiini", ja antoi armon heille, hän oli heidän kanssaan henkilökohtaisesti, läsnäolevana ja muodossa. Hän ei muuttunut leiväksi ja viiniksi; jos hän olisi muuttunut leiväksi ja viiniksi, hän ei olisi voinut pysyä opetuslasten kanssa ruumiissa, henkilökohtaisesti ja läsnäolevana.

Silloin on selvää, että leipä ja viini olivat symboleita, jotka merkitsivät: Minä olen antanut teille lahjani ja täydellisyyteni, ja kun olette saaneet nämä lahjat, olette saavuttaneet iankaikkisen elämän ja ottaneet osaa osuuteenne ja osaanne taivaallisesta ravinnosta.

Ei kommentteja:

Klikkaamalla banneria pääset kyseiselle sivulle: